Điều Hòa Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 36.000BTU (FDMNQ36MV1 /RNQ36MV1) Điều Khiển Dây (BRC2E61)

33.548.625